รายละเอียดโคมเทียนแก้ว

คุณสมบัติที่แตกต่าง และดีกว่าโคมเทียน/เชิงเทียนทั่วไป

–  ด้ามทำมาจากซิงอัลลอย  ซึ่งเคลือบ สีทอง/สีเงิน สีเกรด A
–  กลีบบัวทำด้วยพลาสติก ABS ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งเหนียวทนความร้อนได้ดีกว่า เคลือบ  สีทอง/สีเงิน  เกรด A
–  ฐานทำมาจากเหล็กเคลือบสีขาว สามารถทนความร้อนได้ดี
– เทียนที่เราใช้ เป็นเทียนบริสุทธิ์ 100% ซึ่งมีน้ำตาเทียนน้อยมาก ทำให้โคมไม่เลอะน้ำตาเทียนเหมือนเทียนทั่วไป