โคมเทียนแก้ว/เชิงเทียนครอบแก้ว กล่องเดี่ยว สีทอง แพค 1 ชิ้น

฿180.00

รายละเอียด

โคมเทียนแก้ว/เชิงเทียนครอบแก้ว กล่องเดี่ยว สีทอง

รายละเอียดภายในกล่อง
– โคมเทียนแก้วด้ามสีทอง จำนวน 1 ชิ้น
– เทียนบริสุทธิ์ 100% จำนวน 1 ชิ้น
(ตามรูปถ่ายสินค้า)